Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα AUA Open eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

!!! ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

H συμμετοχή των φοιτητών στις εξετάσεις συνεπάγεται υποχρεωτικά συναίνεση στους όρους και τις απαιτήσεις της εξέτασης: Επίδειξη ταυτότητας, διαθέσιμες οπτικοακουστικές συσκευές για την επιτήρηση, σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου 570/21.05.2020.

Όποιος διαφωνεί με αυτόν τον τρόπο εξέτασης ή δεν διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό θα πρέπει να αποχωρήσει, και να προσέλθει για προφορική εξέταση με φυσική παρουσία (μετά από συνεννόηση με το διδάσκοντα).

Αν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα (π.χ. διακοπή της σύνδεσης για σημαντικό χρονικό διάστημα, ή αδυναμία σύνδεσης στο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα, ή αδυναμία χρήσης των οπτικοακουστικών συσκευών), ο εξεταζόμενος θα πρέπει να προσέλθει για προφορική εξέταση με φυσική παρουσία (μετά από συνεννόηση με το διδάσκοντα).

Δεν θα πραγματοποιηθεί καμία καταγραφή ήχου και εικόνας, καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Από την ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

Ανακοινώσεις

 • - Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020 -

  Αγαπητοί φοιτητές,

  Σας ενημερώνουμε ότι, η Πλατφόρμα Openeclass, όταν κάποιος χρήστης παραμείνει ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 10 λεπτών, τον αποσυνδέει, για λόγους ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (καθότι το σύστημα, δεν δύναται να γνωρίζει, έαν ο χρήστης έχει εγκαταλείψει οριστικά τον Η/Υ από τον οποίο ήταν συνδεδεμένος, αφήνοντας πίσω του, τα προσωπικά στοιχεία σύνδεσης εκτεθειμένα).

  Επομένως, έαν βρίσκεσθε στην επίλυση ερωτήματος ανάπτυξης, ελευθέρου κειμένου ή οποιασδήποτε άλλης χρονοβόρας τοπικής επεξεργασίας, φροντίστε να προβαίνετε περιοδικά στην ελάχιστη ενέργεια (π.χ. ένα click οπουδήποτε στην τρέχουσα σελίδα του Openeclass) εντός δεκαλέπτου, ώστε να αποφύγετε την αποσύνδεση και την ενδεχόμενη μείωση των διαθέσιμων προσπαθεών κατά μία, όταν επανασυνδεθείτε στην Πλατφόρμα.

  Ομάδα Διαχείρισης της Πλατφορμας Openeclass

 • - Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020 -

  Σας ενημερώνουμε ότι, σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020, κατά την εξέλιξη της εξ αποστάσεως εξεταστικής διαδικασίας, σημειώθηκαν δύο (2) διαδοχικές διακοπές στη Διαδικτυακή σύνδεση του ΓΠΑ, μία από 12:25 μ.μ. έως και 12:35 μ.μ και μία ακόμη από 12:40 έως και 12:50.

  Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, εξελίσσονταν εξετάσεις και η Πλατφόρμα Οpeneclass ήταν πλήρως λειτουργική, αλλά οι χρήστες αδυνατούσαν να συνδεθούν σ'αυτήν.

  Το παρόν μήνυμα, απευθύνεται σε Διδάσκοντες, οι οποίοι ενδεχόμενα πρέπει να λάβουν υπόψη τους αυτή την παράμετρο, για τυχόν επανάληψη της εξεταστικής διαδιακσίας, εφόσον συμπίπτει χρονικά με τις διακοπές δικτύου που παρατηρήθηκαν. Με την ευκαιρία τονίζουμε την αναγκαιότητα, ειδικά σε περιπτώσεις σαν τη σημερινή, να  είναι  ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ η "Προσωρινή Αποθήκευση" στις παραμέτρους της "Ασκησης", διότι υπάρχει το ενδεχόμενο, μετά την αποκατάσταση της σύνδεσης και εφόσον οι εξεταζόμενοι έχουν πατήσει "Ακύρωση", να δούν τελείως διαφορετικό σετ ερωτήσεων καθώς επίσης και ότι, το γεγονός ορισμού μίας (1) επανάληψης, στις προδιαγραφές της "Άσκησης", μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό εξεταζόμενους. Για το λόγο αυτό, έχουν προ πολλού προταθεί, κατ' ελάχιστον τρείς (3) επαναλήψεις. Ο μέσος χρόνος επανόδου της σύνδεσης είναι της τάξης των δέκα (10) λεπτών.

  Απευθύνεται επίσης και στους Εξεταζόμενους,  οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν ότι, σε μια τέτοια περίπτωση, εφαρμόζουν τις Οδηγίες που έχουν δοθεί και αναμένουν σε αυτό το χρονικό πλαίσιο, ΧΩΡΙΣ να κλείσουν το φυλλομετρητή τους ώστε, όταν επανέλθει η σύνδεση να συνεχίσουν χωρίς προβλήματα από το σημείο που βρίσκονταν.

  Ομάδα Διαχείρισης της Πλατφορμας Openeclass

 • - Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020 -

  Αγαπητοί συνάδελφοι,

  Σας ενημερώνουμε ότι, από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020, ξεκινά η εξ αποστάσεως εξεταστική διαδικασία με χρήση της Πλατφόρμας Openeclass.

  Για την εύρυθμη λειτουργία της Πλατφόρμας, αποφύγετε παντελώς τη διενέργεια δοκιμών και λοιπών απαιτητικών διεργασιών, κατά τις παραγωγικές ώρες διεξαγωγής των εξετάσεων, όπως αυτές εχουν καθορστεί από το επίσημο πρόγραμμα της εξεταστικής.