Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα AUA Open eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

!!! ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OpenEclass

Σε περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύνδεσης στην Πλατφόρμα OpenEclass, και ενώ πληκτρολογείτε τα ΟΡΘΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ εμφανίζεται το μήνυμα:

Λάθος στοιχεία.
Αν δεν είστε εγγεγραμμένος παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής.

το πρόβλημα οφείλετε σε δυσλειτουργία του κεντρικού μηχανισμού αυθεντικοποίησης (LDAP) τον οποίο διαθέτει το Γ.Π.Α. και ΟΧΙ στην Πλατφόρμα Openeclass.

Υπεύθυνο για την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας αυτής είναι το Τμήμα Δικτύων - Διαδικτύου του Γ.Π.Α. το οποίο και επιλαμβάνεται άμεσα μόλις αυτή παρατηρηθεί.