Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
AUA Open eClass 
Open eClass 3.10.2»
Τμήμα Δικτύων - Διαδικτύου ΓΠΑ
  • 1384
  •   -  Open Courses127
  •   -  Registrierung notwendig564
  •   -  Geschlossene Kurse693
  • 10620
  •   -  Dozenten411
  •   -  Studenten10208
  •   -  Gast Benutzer1